Συνεδρίες μέσω skype

Συνεδρίες μέσω skype

Πρόκειται για μια νέα μορφή θεραπευτικών και συμβουλευτικών συνεδριών  (1ώρας) για άτομα που μένουν εκτός Αττικής ή αντιμετωπίζουν κινητικά ή άλλα προβλήματα και δεν μπορούν να παρευρεθούν στο χώρο. Στην ουσία, η συνεδρία πραγματοποιείται μέσω βίντεοκλήσης και έχει τη μορφή μιας δια ζώσης συνεδρίας.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram