Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ένα μοναδικό ταξίδι προσωπικής εξέλιξης και αυτογνωσίας

Ως ατομική θεραπεία ορίζουμε τη μοναδική εμπειρία προσωπικής εξέλιξης και γνωριμίας με τον εαυτό, που πραγματοποιείται  σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο, μεταξύ θεραπευτή- θεραπευόμενου.

Το βασικότερο μέλημα της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, (οποιαδήποτε προσέγγιση και αν ακολουθεί ο θεραπευτής) είναι η δημιουργία της θεραπευτικής σχέσης, της σχέσης θεραπευτή-θεραπευόμενου. Σκοπός του θεραπευτή είναι η βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων που φέρνει ο θεραπευόμενος, το γνήσιο ενδιαφέρον γι αυτόν και τη ζωή του, η ειλικρίνεια, η εχεμύθεια και ο σεβασμός, σε ένα περιβάλλον απόλυτης εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Έχοντας ως βάση τη θεραπευτική σχέση και σε συνδυασμό με τις τεχνικές και την μέθοδο που χρησιμοποιεί κάθε θεραπευτής, απώτερος στόχος της θεραπείας είναι να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να ενδυναμώσει την προσωπική του ταυτότητα και να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Θεραπεία & Ποιότητα ζωής

Κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών,  ο θεραπευτής βοηθά το άτομο να αλλάξει την οπτική του, να αντιληφθεί τον δυσλειτουργικό τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τον κόσμο γύρω του, – δηλ. τις δυσλειτουργικές σκέψεις, στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές, που είναι υπεύθυνες για τις δυσκολίες που βιώνει στην καθημερινότητά του.  Το βοηθά να συνειδητοποιήσει πώς αναπτύχθηκαν και εδραιώθηκαν (οι δυσλειτουργικές σκέψεις και συμπεριφορές) στη ζωή του, ποιοι παράγοντες συνέβαλαν σε αυτό και πώς καταλήγουν να εγκλωβίζουν το άτομο, μέρα με τη μέρα, σε ένα φαύλο κύκλο, που ήρθε η ώρα να σπάσει. Για να γίνει αυτό, θεραπευτής και θεραπευόμενος επιλέγουν συνεργατικά, μέσα από μια πλήθωρα τεχνικών και μεθόδων, τον κατάλληλο, για τον θεραπευόμενο, τρόπο, με τον οποίο θα μπορέσει να απεγκλωβιστεί από τα παλαιά δυσλειτουργικά πρότυπα και μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς, αντικαθιστώντας τα με περισσότερο υγιή και προσαρμοστικά.

Με τον τρόπο αυτό, το άτομο συνειδητοποιεί ότι έχει την επιλογή να δομήσει το ίδιο τη ζωή του βάσει των δικών του επιθυμιών και αναγκών, να επιλέξει εκείνες τις καταστάσεις, τους ανθρώπους, τις σχέσεις που τον βοηθούν να φτάσει στην προσωπική ολοκλήρωσή του βαζόντας ταυτόχρονα όρια σε όσα και ό,τι το κρατούσαν δέσμιο στα παλιά δυσλειτουργικά «σενάρια» ζωής.

Έτσι, η θεραπεία βοηθά, επιπλέον, το άτομο:

στην εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και τεχνικών διαχείρισης των δυσκολιών, με τις οποίες ο θεραπευόμενος μπορεί να διαχειριστεί τις συναισθηματικές εξάρσεις (άγχος, κρίση πανικού θυμός, κατάθλιψη),

στην εφαρμογή τεχνικών επίλυσης προβλήματος και διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων, που βοηθούν το άτομο να επιλέγει κάθε φορά τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί καλύτερα το πρόβλημά του,

στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και έκφρασης, που βοηθούν στην βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων του ατόμου,

στην οριοθέτηση ανθρώπων και σχέσεων, που δυσκολεύουν τον θεραπευόμενο να εξελιχθεί και να απαλαχθεί από τα παλαιά μοτίβα,

με ΣΤΟΧΟ:

την Αυτογνωσία : ανακάλυψη εσωτερικών δυνάμεων, προσωπικών αναγκών και επιθυμιών,

την ενδυνάμωση την προσωπικής ταυτότητας και

την προσωπική ολοκλήρωση. Για να φτάσουμε στην προσωπική ολοκλήρωση είναι απαραίτητη η συνειδητοποίηση των πραγματικών αναγκών και επιθυμιών μας, η ελεύθερη έκφρασή τους και η αποτελεσματική ικανοποίησή τους.

Έτσι, η θεραπεία δεν αφορά απλώς τη παροχή συμβουλών και συναισθηματικής υποστήριξης αλλά πρόκειται για μια συμμαχία με στόχο την ανακάλυψη και ενεργοποίηση των βαθύτερων εσωτερικών δυνάμεων του ατόμου και τον εφοδιασμό του με τα κατάλληλα «εργαλεία» που θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της καθημερινότητάς του.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram